Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

OK

Vi leverer byggestrøm til din byggeplads

Som autoriseret el-installatør tilbyder vi et højt, fagligt niveau og engagement. Vi har 35 års erfaring inden for feltet, og du får derfor en stærk samarbejdspartner inden for en lang række projekter. Vi kan både agere som underentreprenør ved forskellige byggeprojekter og levere byggestrøm til alle størrelser af byggepladser.

Kontakt os for en uforpligtende samtale. Ring, skriv eller udfyld vores kontaktformular herunder:

Få et uforpligtende tilbud

Forsyningstavler

Standard gruppetavle:

 • Opsætning af starttavle med bi-måler. Tavlen er forsynet med: 3 stk. 16A, og 2 stk. 32A, 3x 400v udtag. Hvert udtag har separat automatsikring og HPFI.
 • Det er en forudsætning, at der er 3x400v til rådighed i el-tavlen.

Måler til forsyningsselskab:

 • Opsætning af 35A målertavle med indbygget starttavle.
 • Tilmelding til forsyningsselskab.
 • Afmelding og afrigning efter endt brug.

Skurtilslutning

Skurtilslutning 16A:

 • Fremføring af 5x2,5 gummikabel fra gruppetavle til skur (max. 50m kabel).
 • El-tilslutning af eventuel kværn.

Skurtilslutning 32A:

 • Fremføring af 5x6 gummikabel fra gruppetavle til skur (max 50m kabel).
 • El-tilslutning af eventuel kværn.

Byggestrøm

Byggetavler 16A:

 • Fremføring af kabel fra gruppetavle til stillads og opsætning af en 16A byggetavle.
 • Alternativt sker fremføring fra eksisterende byggetavle.
 • ( max. 50m 5x2,5 gummikabel )

Byggetavler 32A:

 • Fremføring af kabel fra gruppetavle til stillads og opsætning af en 32A byggestrømtavle.
 • Alternativt sker fremføring fra eksisterende byggestrømtavle.
 • (max. 50m 5x6 gummikabel)

El-hejs:

 • Fremføring af kabel fra byggetavle eller gruppetavle.
 • Tilslutning af el-hejs, 230V / 16A

Lys

Orienteringslys:

 • Opsætning og tilslutning af lys på stilladsopgang.
 • Alternativt opsættes andre steder, samme størrelse.
 • 1 stk. 1x36w lysrørsarmatur.

Arbejdslys på stillads:

 • Opsætning og tilslutning af 400w metalhalogenlampe til belysning af arbejdssted.
 • Der monteres betjeningsafbryder på forsyning til lamper.

Styring af lys:

 • I stedet for betjeningsafbryder kan monteres skumringsrelæ og/eller urstyring.

Vintersikring

Frostsikring:

 • Frostsikring af vand og afløbsslange max. Ø40mm
 • Frostsikring af afløbskværn.

Lejebetingelser for byggestrøm:

 1. Såfremt andet ikke skriftligt er aftalt, finder nedenstående betingelser anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Fisker EL ApS.
 2. Byggestrøm leveres og monteres i driftsklar stand, afprøvet og gennemmålt.
  Lejer påtager sig herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets brug.
  Lejer har ikke ret til, at kræve erstatning for tab, herunder driftstab såfremt det senere viser sig, at være mangelfuld eller ikke svarer til lejers forventninger.
  Fisker EL ApS vil dog bestræbe sig på, at afhjælpe i størst muligt omfang.
  Lejer bærer risikoen og ansvaret for skader som følge af ukurant eller ukyndig brug af det lejede.
 3. Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter hjemtagelsen bliver alt materiel efterset og eventuelle skader som følge af overlast eller forkert brug betales af lejeren.
 4. Materiellet forbliver Fisker EL ApS ejendom og udlejer har til enhver tid ret til, at besigtige det udlejede materiel. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads uden meddelelse til udlejer, ligesom materiellet ikke må fremlejes eller udlånes til andre uden skriftlig aftale med Fisker EL ApS.
 5. Materiellet skal være behørigt forsikret af lejeren. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret hos Fisker EL ApS, samt under hele lejemålet bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede. Enhver beskadigelse af det lejede, uanset årsag, samt tyveri eller bortkomst erstattes af lejeren. Enhver skade skal straks anmeldes til udlejer.
 6. Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.
 7. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.
 8. Lejemålet starter ved montering på byggepladsen og løber til det afmeldes, dog max. 12 måneder.
 9. Lejeprisen for hele perioden indgår i den faste pris og er ikke tidsbegrænset.
  Afmelding skal ske senest 2 dage inden demontering ønskes.
  Demontering skal kunne udføres uden brug af lift m.m. såfremt kabler eller lignende hænger fast over tag eller luftledninger er det lejer der står for nedtagningen.

Prisliste for byggestrøm

Alle priser er totaltpriser, det vil sige, de indeholder montering, opsætning, tilslutning og demontering efter brug samt leje i hele byggeperioden.

Prislisten er gældende for byggepladser i Storkøbenhavn.

Byggepladser længere end 30 km fra Rådhuspladsen pålægges stedtillæg.

Stedtillægget er kr. 20,00 pr. km regnet fra Rådhuspladsen

Inden ibrugtagning har vi gennemmålt installationen, så den lever op til Stærkstrømbekendtgørelsens krav. Ved ændringer på installationen uden efterfølgende test, kan sikkerheden komme i fare.

For at leve op til Stærkstrømbekendtgørelsen og Fisker El's egen kvalitetskrav vil vi anmode om, at der ikke udføres uautoriserede indgreb på byggestrømmen.

Samtidig skal Fisker El ApS gøre opmærksom på krav om, at byggestrøm efterses af en autoriseret el-installatør mindst hver 3. måned. Vi påtager os selvfølgelig gerne at udføre disse eftersyn.

Alle priser er excl. moms.

Vær opmærksom på, at byggestrøm skal efterses af en autoriseret el-installatør hver 3. måned.